FANDOM


Baxia, Brightness of the Yang Zing
()(りゅう)(せい)-ショウフク
BaxiaBrightnessoftheYangZing-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Việt Baxia, Tuệ Tinh Long Quang Minh
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せい-ショウフク
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
-ショウフク
 Tên Nhật (rōmaji) Kiryūsei - Shōfuku
 Tên Nhật (Dịch) Gongfu, Dracomet of Brightness
 Tên Hàn 휘룡성-쇼후쿠
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2600
 Mã số 83755611
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.