FANDOM


Battleguard King
バーバリアン・キング
BattleguardKing
Nhóm liên quan Battleguard
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 3000/1100
Mã số 39389320
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh một số quái thú Loại-Warrior, trừ lá này; ứng với mỗi quái thú đã Hi sinh, lá này nhận thêm 1 lần tấn công vào mỗi Lượt Chiến đấu trong lượt này.
English Description
Once per turn: You can Tribute any number of Warrior-Type monsters, except this card; for each Tributed monster, this card gains 1 additional attack during each Battle Phase this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.