FANDOM


BP03-BoosterEN

Battle Pack 3: Monster LeagueBooster Set thứ 4 của Yu-Gi-Oh! TCG được thiết kế cho các dạng chơi như booster draft hoặc sealed pack. Nó cũng là Battle Pack đầu tiên giới thiệu về những lá bài mới-toanh cho game, và cũng là gói đầu tiên bao gồm các Quy tắc đặc biệt độc đáo, tăng sự đa dạng của bài khi sử dụng.

Nổi bật


( Tổng số 237 lá bài )
Số Set bài Tên lá bài Độ hiếm Loại bài
BP03-EN001 Jerry Beans Man Common
Shatterfoil
Normal Monster
BP03-EN002 Bazoo the Soul-Eater Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN003 Frontier Wiseman Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN004 Arsenal Bug Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN005 Breaker the Magical Warrior Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN006 Mudora Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN007 Gale Lizard Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN008 Berserk Gorilla Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN009 Lord Poison Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN010 Sacred Crane Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN011 Enraged Battle Ox Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN012 Hyper Hammerhead Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN013 Slate Warrior Rare
Shatterfoil
Flip Effect Monster
BP03-EN014 Toon Gemini Elf Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN015 Chiron the Mage Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN016 Gyroid Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN017 Goblin Elite Attack Force Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN018 Mythical Beast Cerberus Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN019 Machine King Prototype Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN020 Cyber Phoenix Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN021 Victory Viper XX03 Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN022 Herald of Green Light Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN023 Herald of Purple Light Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN024 Submarineroid Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN025 Black Stego Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN026 Card Trooper Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN027 Freya, Spirit of Victory Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN028 Exploder Dragon Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN029 Dweller in the Depths Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN030 Winged Rhynos Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN031 Blizzard Dragon Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN032 Evil HERO Infernal Gainer Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN033 Ancient Gear Knight Rare
Shatterfoil
Gemini monster
BP03-EN034 Royal Firestorm Guards Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN035 Dark Crusader Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN036 The Immortal Bushi Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN037 Black Veloci Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN038 Sea Koala Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN039 Blue Thunder T-45 Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN040 Golden Flying Fish Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN041 Aztekipede, the Worm Warrior Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN042 Jain, Lightsworn Paladin Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN043 Diskblade Rider Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN044 Magical Exemplar Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN045 Rigorous Reaver Common
Shatterfoil
Flip Effect Monster
BP03-EN046 Mezuki Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN047 Gonogo Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN048 Telekinetic Shocker Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN049 Destructotron Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN050 Herald of Orange Light Common
Shatterfoil
Tuner monster
BP03-EN051 Psychic Jumper Common
Shatterfoil
Tuner monster
BP03-EN052 Seed of Flame Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN053 Cross-Sword Beetle Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN054 Defender, the Magical Knight Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN055 Battlestorm Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN056 Koa'ki Meiru Guardian Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN057 Koa'ki Meiru Drago Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN058 Koa'ki Meiru Doom Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN059 Spined Gillman Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN060 Vanguard of the Dragon Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN061 Koa'ki Meiru War Arms Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN062 Tree Otter Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN063 X-Saber Airbellum Common
Shatterfoil
Tuner monster
BP03-EN064 Sunlight Unicorn Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN065 Card Guard Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN066 Koa'ki Meiru Beetle Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN067 Reptilianne Gorgon Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN068 Metabo-Shark Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN069 Shutendoji Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN070 Gauntlet Warrior Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN071 Shreddder Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN072 Koa'ki Meiru Sandman Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN073 Jurrac Protops Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN074 Mist Valley Falcon Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN075 Trident Warrior Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN076 Rhinotaurus Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN077 Hypnocorn Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN078 Stygian Street Patrol Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN079 Fabled Ashenveil Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN080 Chain Dog Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN081 Koa'ki Meiru Wall Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN082 Genex Ally Bellflame Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN083 Meklord Army of Granel Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN084 Silent Psychic Wizard Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN085 Dodger Dragon Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN086 Wind-Up Juggler Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN087 Airorca Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN088 Time Escaper Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN089 Lion Alligator Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN090 Friller Rabca Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN091 Vylon Ohm Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN092 Shocktopus Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN093 Chow Len the Prophet Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN094 Vampire Koala Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN095 Flame Tiger Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN096 Tardy Orc Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN097 Madolche Baaple Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN098 Evilswarm Ketos Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN099 Evilswarm O'lantern Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN100 Electromagnetic Bagworm Common
Shatterfoil
Flip Effect Monster
BP03-EN101 Uminotaurus Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN102 Leotaur Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN103 Aye-Iron Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN104 Evilswarm Thunderbird Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN105 Magical Undertaker Common
Shatterfoil
Flip Effect Monster
BP03-EN106 Gentlemander Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN107 Fencing Fire Ferret Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN108 Skelesaurus Rare
Shatterfoil
Gemini monster
BP03-EN109 Knight Day Grepher Rare
Shatterfoil
Gemini monster
BP03-EN110 Gorgonic Golem Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN111 Ghostrick Jackfrost Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN112 Black Brachios Rare
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN113 Tackle Crusader Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN114 Stegocyber Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN115 Master Craftsman Gamil‎‎ Common
Shatterfoil
Effect Monster
BP03-EN116 Grenosaurus Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN117 Leviair the Sea Dragon Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN118 Number 10: Illumiknight Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN119 Number 20: Giga-Brilliant Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN120 Lavalval Ignis Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN121 Evigishki Merrowgeist Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN122 Daigusto Emeral Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN123 Gagaga Cowboy Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN124 Heroic Champion - Gandiva Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN125 Heroic Champion - Kusanagi Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN126 Giant Soldier of Steel Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN127 Diamond Dire Wolf Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN128 Tin Archduke Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN129 Fairy Cheer Girl Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN130 Number 44: Sky Pegasus Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN131 Ghostrick Alucard Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN132 Tri-Edge Levia Shatterfoil Xyz Monster
BP03-EN133 Swords of Revealing Light Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN134 Rush Recklessly Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN135 7 Completed Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN136 Premature Burial Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN137 Mask of Brutality Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN138 Offerings to the Doomed Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN139 Scapegoat Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN140 The Warrior Returning Alive Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN141 Dragon's Gunfire Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN142 Stamping Destruction Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN143 Fusion Sword Murasame Blade Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN144 Creature Swap Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN145 Book of Life Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN146 Call of the Mummy Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN147 Banner of Courage Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN148 Cestus of Dagla Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN149 Enemy Controller Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN150 Earthquake Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN151 Swords of Concealing Light Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN152 Magicians Unite Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN153 Ribbon of Rebirth Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN154 Valhalla, Hall of the Fallen Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN155 Fighting Spirit Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN156 Psi-Station Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN157 Unstable Evolution Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN158 Recycling Batteries Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN159 Book of Eclipse Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN160 Mark of the Rose Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN161 Psychokinesis Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN162 Miracle Fertilizer Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN163 Psychic Sword Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN164 Forbidden Chalice Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN165 Raging Mad Plants Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN166 Reptilianne Rage Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN167 Machine Assembly Line Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN168 Pyramid of Wonders Common
Shatterfoil
Continuous Spell Card
BP03-EN169 Cursed Armaments Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN170 Wattjustment Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN171 Closed Forest Common
Shatterfoil
Field Spell Card
BP03-EN172 Forbidden Lance Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN173 Wonder Wand Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN174 Murmur of the Forest Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN175 Bound Wand Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN176 Night Beam Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN177 Spellbook of Wisdom Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN178 Call of the Atlanteans Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN179 One-Shot Wand Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN180 Forbidden Dress Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN181 Noble Arms - Arfeudutyr Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN182 Noble Arms - Caliburn Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN183 Ayers Rock Sunrise Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN184 Forbidden Scripture Common
Shatterfoil
Quick-Play Spell Card
BP03-EN185 Card Advance Common
Shatterfoil
Normal Spell Card
BP03-EN186 Bashing Shield Common
Shatterfoil
Equip Spell Card
BP03-EN187 Call of the Haunted Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN188 Mirror Wall Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN189 Metalmorph Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN190 Mask of Weakness Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN191 Bark of Dark Ruler Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN192 Ready for Intercepting Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN193 Burst Breath Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN194 Blast with Chain Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN195 Tutan Mask Common
Shatterfoil
Counter Trap Card
BP03-EN196 Windstorm of Etaqua Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN197 Zero Gravity Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN198 Shadow Spell Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN199 Curse of Anubis Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN200 Rare Metalmorph Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN201 Magical Arm Shield Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN202 Dark Bribe Common
Shatterfoil
Counter Trap Card
BP03-EN203 Chaos Burst Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN204 No Entry!! Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN205 Hate Buster Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN206 Miniaturize Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN207 Psychic Overload Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN208 Telepathic Power Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN209 Mind Over Matter Common
Shatterfoil
Counter Trap Card
BP03-EN210 Kunai with Chain Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN211 Pollinosis Common
Shatterfoil
Counter Trap Card
BP03-EN212 Plant Food Chain Common
Shatterfoil
Counter Trap Card
BP03-EN213 Miracle Locus Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN214 Skill Successor Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN215 Alien Brain Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN216 Forgotten Temple of the Deep Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN217 Psi-Curse Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN218 Damage Gate Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN219 Super Rush Recklessly Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN220 Miracle's Wake Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN221 Nordic Relic Laevateinn Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN222 Psychic Reactor Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN223 Poseidon Wave Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN224 Raigeki Bottle Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN225 Butterflyoke Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN226 Dimension Gate Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN227 Breakthrough Skill Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN228 Pinpoint Guard Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN229 Memory Loss Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN230 Butterspy Protection Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN231 Intrigue Shield Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN232 Inspiration Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN233 Ghosts From the Past Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN234 Unbreakable Spirit Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN235 Typhoon Common
Shatterfoil
Normal Trap Card
BP03-EN236 Swamp Mirrorer Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
BP03-EN237 Quantum Cat Common
Shatterfoil
Continuous Trap Card
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.