Battle Fusion
  • Nhật: 決闘融合-バトル・フュージョン
  • Romaji: Kettō Yūgō - Batoru Fyūjon
  • Việt: Trận Chiến Dung Hợp - Dung Hợp Thực Chiến
Khác:
Duel Fusion - Battle Fusion
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Loại Hiệu ứng

Kích hoạt chỉ khi một quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển tấn công hoặc bị tấn công. Nó tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đối thủ, đến cuối Bước Thiệt hại.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Battle Fusion Activate only when a face-up monster you control attacks or is attacked. It gains ATK equal to the ATK of the opposing monster, until the end of the Damage Step.
Nhật 戦闘時に発動。相手のコントロールする攻撃モンスターの攻撃力分だけ自分のコントロールする攻撃モンスターの攻撃力をアップする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.