FANDOM


Battle Fusion
(けっ)(とう)(ゆう)(ごう)-バトル・フュージョン
BattleFusion-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Trận Chiến Dung Hợp - Dung Hợp Thực Chiến
 Tên Nhật (Kana)
けっ
とう
ゆう
ごう-バトル・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn)
けっ
とう
ゆう
ごう
-バトル・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Kettō Yūgō - Batoru Fyūjon
 Tên Nhật (Dịch) Duel Fusion - Battle Fusion
 Tên Hàn 결투융합-배틀 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 43225434
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.