Battle Fader
バトルフェーダー
BattleFader.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 19665973
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ trên tay bạn, sau đó kết thúc Lượt Chiến đấu. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng này, trục xuất nó khi nó rời sân.
English Description
When an opponent's monster declares a direct attack: You can Special Summon this card from your hand, then end the Battle Phase. If this card is Special Summoned with this effect, banish it when it leaves the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.