FANDOM


Battle Fader
バトルフェーダー
BattleFader-YS18-EN-C-1E
 Tên Việt Tiêu Chiến Giả
 Tên Nhật バトルフェーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Batorufēdā
 Tên Hàn 배틀 페이더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 19665973
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.