FANDOM


Barrier Resonator
バリア・リゾネーター
BarrierResonator-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Vang Lá Chắn
 Tên Nhật バリア・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Baria Rizonētā
 Tên Hàn 베리어 레조네이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 800
 Mã số 89127526
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.