FANDOMBarrel Dragon
リボルバー・ドラゴン
BarrelDragon-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật リボルバー・ドラゴン
 Tên Hàn 속사포 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2200
 Mã số 81480460
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.