Banisher of the Light
(ひかり)(つい)(ほう)(しゃ)
BanisheroftheLight-LCYW-EN-C-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
つい
ほう
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の追
つい
ほう
しゃ
 Tên Hàn 빛의 추방자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 61528025
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.