FANDOM


Balancer Lord
バランサーロード
BalancerLord-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Chúa Tể Cân Bằng
 Tên Nhật バランサーロード
 Tên Nhật (rōmaji) Baransārōdo
 Tên Hàn 밸런서로드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 08567955
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.