Bahamut Shark
バハムート・シャーク
BahamutShark-PGL3-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật バハムート・シャーク
 Tên Nhật (rōmaji) Bahamūto Shāku
 Tên Hàn 바하무트 샤크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 00440556
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.