FANDOM


Bacon Saver
タスケルトン
BaconSaver-BP02-EN-C-1E
 Tên Việt Heo Xông Khói Cứu Viện
 Tên Nhật タスケルトン
 Tên Nhật (rōmaji) Tasukeruton
 Tên Nhật (Dịch) Tasukeleton
 Tên Hàn 타스켈톤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 600
 Mã số 82593786
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.