FANDOM


Backup Secretary
  • Nhật: バックアップ・セクレタリー
  • Romaji: Bakkuappu Sekuretarī
  • Việt: Thư Kí Sao Lưu
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu bạn điều khiển quái thú Mạng Ảo, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" một lần trong lượt theo cách này.
CÔNG / 1200   THỦ / 800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Backup Secretary If you control a Cyberse monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Backup Secretary" once per turn this way.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.