FANDOM


Backfire
  • Nhật: バックファイア
  • Romaji: Bakkufaia
  • Việt: Nghịch Hỏa
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Khi một (số) quái thú HỎA bạn điều khiển bị tiêu diệtgửi vào Mộ: Gây 500 thiệt hại cho đối thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX · 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Backfire When a FIRE monster(s) on your side of the field is destroyed and sent to the Graveyard, inflict 500 points of damage to your opponent's Life Points.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.