FANDOM


Back to the Front
(せん)(せん)(ふっ)()
BacktotheFront-COTD-EN-R-1E
 Tên Việt Trở Lại Mặt Trận
 Tên Nhật (Kana)
せん
せん
ふっ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
せん
ふっ
 Tên Nhật (rōmaji) Sensen Fukki
 Tên Hàn 전선복귀
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 59919307
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.