FANDOM


Babycerasaurus
ベビケラサウルス
Babycerasaurus-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật ベビケラサウルス
 Tên Nhật (rōmaji) Bebikerasaurusu
 Tên Hàn 베이비 케라사우루스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 36042004
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.