FANDOM


Baby Tiragon
ベビー・トラゴン
BabyTiragon-NUMH-EN-SR-1E
 Tên Việt Sơ Sinh Long
 Tên Nhật ベビー・トラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Bebī Toragon
 Tên Nhật (Dịch) Baby Tragon
 Tên Hàn 베이비 트래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 900
 Mã số 12533811
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.