FANDOM


Baby Raccoon Ponpoko
()(だぬき)ぽんぽこ
BabyRaccoonPonpoko-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
だぬきぽんぽこ
 Tên Nhật (Chuẩn)
だぬき
ぽんぽこ
 Tên Nhật (rōmaji) Kodanuki Ponpoko
 Tên Nhật (Dịch) Baby Tanuki Ponpoko
 Tên Hàn 꼬마너구리 폼포코
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 0
 Mã số 92729410
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.