Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Baby Dragon
ベビードラゴン
BabyDragon-SS02-EN-C-1E.png
 Tên Việt Rồng Con
 Tên Nhật ベビードラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Bebī Doragon
 Tên Hàn 베이비 드래곤
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Normal
 CÔNG / THỦ 1200 / 700
 Mã số 88819587
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement