FANDOM


BOXer
BOX(ボク)サー
BOXer-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
BOX
ボクサー
 Tên Nhật (Chuẩn) BOX
ボク
サー
 Tên Nhật (rōmaji) Bokusā
 Tên Hàn BOX()
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 61156777
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.