FANDOM


B.E.S. Tetran
(きょ)(だい)(せん)(かん) テトラン
BESTetran-DR04-NA-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
せん
かん テトラン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
せん
かん
テトラン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodai Senkan Tetoran
 Tên Nhật (Dịch) Giant Battleship - Tetran
 Tên Hàn 거대전함 테트란
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2300
 Mã số 44954628
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.