B.E.S. Crystal Core
(きょ)(だい)(せん)(かん) クリスタル・コア
BESCrystalCore-DR04-NA-SR-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
せん
かん クリスタル・コア
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
せん
かん
クリスタル・コア
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodai Senkan Kurisutaru Koa
 Tên Nhật (Dịch) Giant Battleship - Crystal Core
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1000
 Mã số 22790789
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.