FANDOM


B.E.S. Crystal Core
(きょ)(だい)(せん)(かん) クリスタル・コア
BESCrystalCore-DR04-NA-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
せん
かん クリスタル・コア
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
せん
かん
クリスタル・コア
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodai Senkan Kurisutaru Koa
 Tên Nhật (Dịch) Giant Battleship - Crystal Core
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1000
 Mã số 22790789
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.