FANDOM


B.E.S. Big Core MK-3
(きょ)(だい)(せん)(かん) ビッグ・コアMk-Ⅲ
BESBigCoreMK3-MACR-JP-SR
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
せん
かん ビッグ・コアMk-Ⅲ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
せん
かん
ビッグ・コアMk-Ⅲ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodai Senkan Biggu Koa Māku Surī
 Tên Nhật (Dịch) Giant Battleship Big Core Mk-III
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1900
 Mã số 82821760
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.