FANDOM


B.E.S. Big Core MK-2
(きょ)(だい)(せん)(かん) ビッグ・コアMk-Ⅱ
BESBigCoreMK2-CRMS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
せん
かん ビッグ・コアMk-Ⅱ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
せん
かん
ビッグ・コアMk-Ⅱ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodai Senkan Biggu Koa Māku Tsū
 Tên Nhật (Dịch) Giant Battleship - Big Core Mk-II
 Tên Hàn 거대전함 빅코어 MK-Ⅱ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1100
 Mã số 75937826
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.