FANDOM


B.E.S. Big Core
(きょ)(だい)(せん)(かん) ビッグ・コア
BESBigCore-OP04-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
せん
かん ビッグ・コア
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
せん
かん
ビッグ・コア
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodai Senkan - Biggu Koa
 Tên Nhật (Dịch) Giant Battleship - Big Core
 Tên Hàn 거대전함 빅 코어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1100
 Mã số 14148099
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.