Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Bộ bài Chính

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

デッキ

Rōmaji

Dekki

Tiếng Anh

(Main) Deck

Một Bộ bài Chính trong anime.

Bộ bài Chính, thường được gọi đơn giản là Bộ Bài (Nhật: デッキ, Dekki) là một xấp các lá bài (Quái thú, Bài Phép và/hoặc Bài Bẫy) của các Duelist được xếp thành một chồng luôn được chuẩn bị để rút ra trong quá trình chơi. (Quái thú Dung hợp, Quái thú Đồng bộ, Quái thú XyzToken không được bao gồm trong đó.) Tất cả những lá bài đó đều được úp xuống trong khi Duel.

Quy định tạo 1 Bộ bài Chính:

Với rất nhiều lá bài được chọn, bạn có thể tạo và tùy chỉnh Deck của bạn với những lá bài yêu thích của mình. Tuy nhiên, bạn nên chắc chắn rằng là mình biết luật chơi và đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị thật đầy đủ và chu đáo.

Cấu tạo 1 Bộ bài Chính:

Bộ bài Chính chỉ có những lá bài được quy định (hợp pháp). Tối thiểu phải có 40 lá bài và tối đa là 60 lá bài. Đây chỉ là số lượng của Bộ bài Chính, còn lại những loại Bộ bài khác không nằm trong số này. Một Duelist chỉ có thể có tối đa 3 bản sao của 1 lá bài trong cả Bộ bài Chính, Bộ bài Thêm, và Bộ bài Phụ gộp lại. Khi có danh sách Forbidden, Limited, và Semi-Limited được sử dụng, số lượng những lá bài giống nhau không được vượt quá mức những gì được cho phép trong các danh sách này.


Advertisement