FANDOM


{{{article_messages}}}

{{{name}}}
 • Nhật:
Khác:
Back-JP-Manga-DM-color
 • [[Media:|Nhật(màu)]]
 • [[Media:|Anh]]
 • [[Media:|Pháp]]
 • [[Media:|Đức]]
 • [[Media:|Ý]]
 • [[Media:|TBN]]
 • [[Media:|Nhật]]
 • [[Media:|Việt(fanart)]]
Loại bài

[[{{{card_type}}} Card|{{{card_type}}}]]

Hệ

???

Loại
 • [[]]
Hạng sao

{{{rank}}}

CÔNG / THỦ

{{{atk}}} / {{{def}}}

Loại Hiệu ứng

 • [[{{{_types}}} Effect|{{{_types}}}]]
Bài Tế lễ

[[{{{ritual_card}}}|{{{ritual_card}}}]]

Nguyên liệu

 • "[[{{{material}}}|{{{material}}}]]"
Giới hạn Dao động

{{{pendulum_scale}}}

Mô tả

{{{description}}}

{{{pendulum_scale}}}
{{{pendulum_effect}}}
{{{pendulum_scale}}}


Nguồn Viz Media: {{{viz_lore}}}

Xuất hiện
 • Yu-Gi-Oh! : [[ {{{appears_in_dm}}}|{{{appears_in_dm}}}]][[Yu-Gi-Oh! chương appearances::{{{appears_in_dm}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! Duelist : [[ {{{appears_in_d}}}|{{{appears_in_d}}}]][[Yu-Gi-Oh! Duelist chương appearances::{{{appears_in_d}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! Millennium World : [[ {{{appears_in_mw}}}|{{{appears_in_mw}}}]][[Yu-Gi-Oh! Millennium World chương appearances::{{{appears_in_mw}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! R : [[ {{{appears_in_r}}}|{{{appears_in_r}}}]][[Yu-Gi-Oh! R chương appearances::{{{appears_in_r}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! GX : [[ {{{appears_in_gx}}}|{{{appears_in_gx}}}]][[Yu-Gi-Oh! GX chương appearances::{{{appears_in_gx}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! 5D's : [[ {{{appears_in_5d}}}|{{{appears_in_5d}}}]][[Yu-Gi-Oh! 5D's chương appearances::{{{appears_in_5d}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! ZEXAL : [[ {{{appears_in_zx}}}|{{{appears_in_zx}}}]][[Yu-Gi-Oh! ZEXAL chương appearances::{{{appears_in_zx}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! ARC-V : [[ {{{appears_in_av}}}|{{{appears_in_av}}}]][[Yu-Gi-Oh! ARC-V chương appearances::{{{appears_in_av}}}| ]]
 • Yu-Gi-Oh! ARC-V The Strongest Duelist Yuya!! : [[ {{{appears_in_dy}}}|{{{appears_in_dy}}}]][[Yu-Gi-Oh! ARC-V The Strongest Duelist Yuya!! chương appearances::{{{appears_in_dy}}}| ]]
Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R · GX · 5D's · ZEXAL · ARC-V · ARC-V The Strongest Duelist Yuya!!)

Có trong Bộ bài

 • [[{{{decks}}}|{{{decks}}}]][[In Deck::{{{decks}}}| ]]

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh {{{name}}} {{{pendulum_effect}}}{{{lore}}}
Nhật {{{ja_pendulum_effect}}}{{{ja_lore}}}

Hình ảnh khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.