FANDOM


Dòng 15: Dòng 15:
 
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{#if: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
 
| Liên hợp | Tinh linh | Hoạt hình | Song tính | Lật mặt = {{#if: {{ #var: $MONS-TYPE3 }}
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Quái thú {{ #var: $MONS-TYPE3 }}{{ !)) }} {{ !(( }}quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{ ! }}{{ #var: $PROPERTY }} }}
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}
+
| Quái thú {{ #var: $PROPERTY }} }}
 
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
 
| Dung hợp | Tế lễ | Đồng bộ | Xyz | Liên kết = Quái thú {{ #var: $PROPERTY }}{{#if: {{#pos: {{ #var: $MONS-TYPE }} | Effect }}
 
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng{{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}
 
| {{ !)) }} {{ !(( }}Quái thú Hiệu ứng{{ ! }}Hiệu ứng{{#switch: {{#explode: {{ #var: $MONS-TYPE }} | / | 2 }}

Phiên bản lúc 10:41, ngày 27 tháng 5 năm 2017

[[Dung hợp | }}]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.