CardTable2
CardBack.png
 Tên Việt {{{vi_name}}}
 Tên Nhật {{{ja_name}}}
 Tên Nhật (rōmaji) {{{romaji_name}}}
 Tên Nhật (Dịch) {{{trans_name}}}
 Tên Hàn {{{krname}}}
 Loại bài Quái thú Thường
 Thuộc tính ??? UNKNOWN.svg
 Hệ ??? UNKNOWN.svg
 Cấp sao [[:en:Level {{{level}}} Monster Cards|{{{level}}}]]
 Hạng sao {{{rank}}}
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png {{{pendulum_scale}}}
 Loại [[{{{type}}}]]
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / THỦ [[:en:{{{atk}}} ATK Monster Cards|{{{atk}}}]] / [[:en:{{{def}}} DEF Monster Cards|{{{def}}}]]
 Mã số [[{{{passcode}}}]]
 Văn bản giới hạn {{{lefttext}}}
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
  • "[[{{{summon}}}]]"
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
  • [[{{{pendulum__types}}} Effect|{{{pendulum__types}}}]]
Hiệu ứng Quái thú
  • [[{{{_types}}} Effect|{{{_types}}}]]
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.