Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
CardTable2
CardBack.png
 Tên Việt {{{vi_name}}}
 Tên Nhật {{{ja_name}}}
 Tên Nhật (rōmaji) {{{romaji_name}}}
 Tên Nhật (Dịch) {{{trans_name}}}
 Tên Hàn {{{krname}}}
 Loại bài Quái thú Thường
 Thuộc tính ??? UNKNOWN.svg
 Hệ ??? UNKNOWN.svg
 Cấp sao [[:en:Level {{{level}}} Monster Cards|{{{level}}}]]
 Hạng sao {{{rank}}}
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png {{{pendulum_scale}}}
 Loại [[{{{type}}}]]
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / THỦ [[:en:{{{atk}}} ATK Monster Cards|{{{atk}}}]] / [[:en:{{{def}}} DEF Monster Cards|{{{def}}}]]
 Mã số [[{{{passcode}}}]]
 Văn bản giới hạn {{{lefttext}}}
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
  • "[[{{{summon}}}]]"
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
  • [[{{{pendulum__types}}} Effect|{{{pendulum__types}}}]]
Hiệu ứng Quái thú
  • [[{{{_types}}} Effect|{{{_types}}}]]
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa