FANDOM


{{{article_messages}}}
{{{name}}}
 • Nhật:
Khác:
Back-Anime-2
 • [[Media:|Anh]]
 • [[Media:|Nhật]]
 • [[Media:|Hàn]]
 • [[Media:|Astral]]
 • [[Media:|Barian]]
 • [[Media:|Việt(fanart)]]
Loại bài

[[{{{card_type}}}]]

Hệ

[[File:{{{ATTRIBUTE}}}.png|28px|alt=]] ?

Hạng sao

{{{rank}}}

Dấu Liên kết

[[en: Link Arrow Monster Cards|]] Tập tin:LM-.png

Loại Hiệu ứng

 • [[{{{_types}}} Effect|{{{_types}}}]]
Bài Tế lễ

[[{{{ritual_card}}}|{{{ritual_card}}}]]

Nguyên liệu
 • "[[{{{material}}}|{{{material}}}]]"
Giới hạn Dao động

{{{pendulum_scale}}}

{{{pendulum_scale}}}
{{{pendulum_effect}}}
{{{pendulum_scale}}}
[
 • [[|]]
]
 • "[[{{{material}}}|{{{material}}}]]"

{{{lore}}}
Mô tả 4K Media?: {{{4k_lore}}}
CÔNG / {{{atk}}}   THỦ / {{{def}}}
Xuất hiện

Có trong Bộ bài

 • [[{{{decks}}}|{{{decks}}}]][[In Deck::{{{decks}}}| ]]

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh {{{name}}} {{{pendulum_effect}}}

{{{material}}}

{{{lore}}}
Nhật {{{ja_pendulum_effect}}}

{{{ja_material}}}

{{{ja_lore}}}

Hình ảnh khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.