Giai đoạn Rút bàiGiai đoạn ChờGiai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấuGiai đoạn Chính 2Giai đoạn Kết thúcBước ĐầuBước Chiến đấuBước Thiệt hạiBước Kết thúcBảng Cơ Cấu Lượt]].
Thông tin về hình này

Mỗi khi tất cả cuộc tấn công được thực hiện bằng cách lặp đi lặp lại Bước Chiến đấu và từng lượt nhỏ của Bước Thiệt hại , Người có lượt có thể tuyên bố và kết thúc Lượt chiến đấu, đi đến Bước kết thúc (Japanese: エンドステップ Endosuteppu).

Cả hai người chơi có thể hoạt động Bài bẫy, hiệu ứng quái vật như "Alien Mother", "Miracle Flipper", "Galaxy-Eyes Photon Dragon", "Sword Hunter", "Scrap Worm", "Protector of the Founders, Tyrus", "Dark Diviner" và/hoặc Bài phép tức thời vào lúc này. Hiệu ứng của quái thú "Gladiator Beast" cũng diễn ra trong Bước kết thúc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.