FANDOM


Bước Đầu

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

スタートステップ

Rōmaji

Sutātosuteppu

Tiếng Anh

Start Step

Bước Đầu (Start Step) (Nhật: スタートステップ Sutātosuteppu) là bước đầu tiên trong Giai đoạn Chiến đấu.

Giai đoạn Rút bàiGiai đoạn ChờGiai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấuGiai đoạn Chính 2Giai đoạn Kết thúcBước ĐầuBước Chiến đấuBước Thiệt hạiBước Kết thúcBảng CÆ¡ Cấu Lượt]].
Thông tin về hình này

Phân tích Bước Đầu

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 Konami Digital Entertainment (10 June 2015). "Striking from the Darkness: Marik's Juragedo". Konami. https://yugiohblog.konami.com/articles/?p=7219. Retrieved 26 November 2015.
  2. Konami. Yu-Gi-Oh! Trading Card Game - Official Rulebook Version 9.1. pp. 33. http://yugioh.wikia.com/wiki/File:Rulebook_v9.1.pdf.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.