Một đám đông tụ tập lại để xem trận Duel của các Duelist Cuốn hút Onizuka GoBlue Angel.

Duelist Cuốn hút (カリスマデュエリスト Karisuma Dyuerisuto, Charisma Duelists) là một loại Duelist đặc trưng trong Yu-Gi-Oh! VRAINS. Họ là những thần tượng Duelist sử dụng nghệ danh và/hoặc danh tính ảo để Duel ở những sự kiện đặc biệt trong Link VRAINS. Một trận Duel của các Duelist Cuốn hút được theo dõi bởi những đám đông mà có thể truy cập được vào Link VRAINS, và được phát sóng qua truyền hình cho những người không thể vào được.[1]

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 1: "Tên ta là Playmaker"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.