FANDOM


Bài Quái thú

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

モンスター(カード)

Rōmaji

Monsutā(kādo)

Tiếng Anh

Monster Card or monster

Lists

Bài Quái thú/Monster Cards (Nhật: モンスターカード Monsutākādo) đại diện cho những quái thú mà người chơi chiến đấu với nhau hoặc trực tiếp chống lại hai người chơi trong Giai đoạn Chiến đấu. Các quái thú là trọng tâm chính của trận đấu bài. Bài Quái thú được phân biệt theo tên, Loại, Hệ, ATK, DEF, Cấp sao. Hơn nữa, có những Quái thú Thường, đó là những quái thú mà không có hiệu ứng và không có bất kỳ tính chất của các quái thú khác (trừ quái thú Gemini được triệu hồi như bình quái thú thường), ngoài Quái thú Hiệu ứng, Quái thú Tế lễ, Quái thú Dung hợp, Quái thú Đồng bộ, Quái thú XyzQuái thú Token. Lưu ý rằng Quái thú Hiệu ứng không thể coi là Quái thú Thường (trừ những quái thú Gemini, có khả năng do ảnh hưởng của mình để được Quái thú Thường và sau đó chuyển thành Quái thú Hiệu ứng), nhưng cũng có thể Quái thú Tế lễ, Quái thú Dung hợp, Quái thú Đồng bộ hoặc Quái thú Xyz, hoặc Quái thú Dao động. Cũng lưu ý rằng Quái thú Tế lễ, Quái thú Dung hợp, Quái thú Đồng bộ hoặc Quái thú Xyz có thể thiếu hiệu ứng, làm cho chúng không thể là Quái thú Hiệu ứng, nhưng không được coi là Quái thú Thường.

Trong lúc chơi, các lá bài quái thú có thể đặt được ở mặt-ngửa Thế Công hoặc mặt-úp Thế Thủ. Tầm quan trọng của bài quái thú nằm trong ảnh hưởng của nó (mà thường là kích hoạt nó trong Giai đoạn Chính của lượt điều khiển của họ) và giá trị ATK và DEF của nó trong Giai đoạn Chiến đấu (hay cụ thể hơn, Bước Thiệt hại).

Khi đọc từ một lá bài hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép theo sau quái thú, nó có nghĩa là một quái thú với các từ hoặc cụm từ trong tên của nó. ví dụ một quái thú "Six Samurai" là một quái thú có cụm từ "Six Samurai" trong tên lá bài.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.