FANDOM


Bài Cấm

Nhật (kanji)

禁止カード

Rōmaji

Kinshi Kādo

Tiếng Anh

Forbidden card

Trong cả OCGTCG Advanced Format, Bài bị Forbidden (Cấm) (禁止 Kinshi) là bài mà không người chơi nào được sử dụng trong cả Bộ bài Chính, Bộ bài Thêm, hay Bộ bài Phụ. Trong Traditional Format, không tồn tại dạng Forbidden, mà tất cả chúng chỉ bị Limit (Giới hạn 1) .

Tham khảo về Banlist hiện tại

Tham khảo thêm Banlist tháng 1 của OCGTCG Advanced Format.


Giải Vô Địch Thế Giới

Trong giải đấu Vô địch Thế giới, một số lá bài khác cũng bị Cấm ngoài các lá bài đã có trong danh sách cấm của OCG và TCG

Anime/Manga

Trong phần Battle City đề cập đến những lá bài mà "trực tiếp gây thiệt hại cho người chơi", tương tự như "Hinotama" và "Meteor of Destruction", đều là Bài Cấm.[1]

Trong Yu-Gi-Oh! GX có đề cập đến "Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End" cũng là Bài Cấm..[2]

Một số nhóm bài khác cũng được đề cập bằng ký hiệu "Forbidden"trong anime, bao gồm cả "Golden Castle of Stromberg"[3] trong series gốc và "Infernalvania" trong Yu-Gi-Oh! GX.

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! tập 75: "[[Yu-Gi-Oh! - Tập 075|]]"
  2. Yu-Gi-Oh! GX tập 19: "[[Yu-Gi-Oh! GX - Tập 019|]]"
  3. Yu-Gi-Oh! tập 197: "Hoàng Kim Thành của Stromberg"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.