Bài Bẫy Thường

Bài Bẫy Thường

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(つう)(じょう)(トラップ)カード

Nhật (furigana)

つうじょうトラップカード

Nhật (kanji)

通常罠カード

Rōmaji

Tsūjō Torappu Kādo

Tiếng Anh

Normal Trap Card

Lists

Bài Bẫy Thông thường (Japanese: (つう)(じょう)(トラップ)カード Tsūjō Torappu Kādo) là Phép Mức 2, và có thể dùng để phản hồi lại các hiệu ứng của bất kỳ hiệu ứng nào có phần loại Phép Mức 1, như là Quái thú Hiệu ứng, và Bài Phép, hoặc Phép Mức 2, trong đó bao gồm Hiệu ứng Nhanh của hầu hết các Bài Bẫy khác, và Bài Phép Tức thời. Thông thường, Bài Bẫy phải được Úp mặt-úp và có thể được kích hoạt sau lượt bạn Úp nó (bắt đầu từ Giai đoạn Rút bài của đối phương); tuy nhiên, một số Bài Bẫy, giống như "Delta Crow - Anti Reverse", có điều kiện để chúng có thể kích hoạt ngay lượt chúng vừa úp, hoặc thậm chí là trực tiếp từ trên tay. Ngoài ra, các hiệu ứng của những lá bài khác, như là "Makyura the Destructor", có thể cho phép bạn kích hoạt theo nhiều cách khác.

Một số Bài Bẫy Thông thường, như "Blast with Chain" và "Horn of the Phantom Beast, sẽ trở thành Bài Trang bị sau khi kích hoạt; trong trường hợp này, chúng vẫn tồn tại trên sân sau khi kích hoạt.

Ví dụ

MirrorForce-LCYW-EN-ScR-1E.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.