Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Bài Bẫy Phản hồi

Counter Icon
Counter Icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

カウンター(トラップ)カード

Nhật (furigana)

カウンタートラップカード

Nhật (kanji)

カウンター罠カード

Rōmaji

Kauntā Torappu Kādo

Tiếng Anh

Counter Trap Card

Lists

Bài Bẫy Phản hồi (Nhật: カウンター(トラップ)カード Kauntā Torappu Kādo) là dạng thứ ba của Bài Bẫy và là lá bài có Phép Mức 3 duy nhất của trò chơi. Điều này có nghĩa là chỉ có nó mới có thể dùng để chống lại các Bài Bẫy Phản hồi khác. Chủ yếu, chúng đối phó với sự kích hoạt của những hiệu ứng bài khác, dù cũng có những ngoại lệ đáng chú ý, chẳng hạn như "Intercept".

Bài Bẫy Phản hồi có thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại ngay cả khi hiệu ứng của chúng không làm thay đổi ATK/DEF.

Để bù đắp cho những cái giá trong việc sử dụng chúng, một nhóm các quái thú Loại-Fairy thường được gọi là "Counter Fairies", nhằm tặng thưởng cho người chơi đã dùng Bài Bẫy Phản hồi, đã được phát hành. "Van'Dalgyon Dark Dragon Lord" là một quái thú vô cùng mạnh mẽ có thể Triệu hồi chính nó và gây bất lợi cho đối phương khi có Bài Bẫy Phản hồi được kích hoạt.

Có ít nhất một vài Bài Bẫy Phản hồi thì rất quan trọng trong hầu hết các Bộ bài—không có nhiều khả năng ngăn chặn hiệu ứng bài của đối phương khi kích hoạt, do đó có rất ít sự đảm bảo để có thể chống lại đối phương, đặc biệt là nếu người chơi không có biết về chiến thuật của đối phương hay các lá bài gì mà họ có thể dùng. Nhiều Bài Phép Phản hồi mạnh mẽ luôn có một chi phí hay nhược điểm khi dùng chúng như tiêu hao rất nhiều nguồn lực khi dùng để tránh người chơi quá dựa dẫm vào chúng.

Ví dụ

SolemnWarning-LCYW-EN-C-1E.png
Advertisement