FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Infobox/Archetype/Start
 
{{Infobox/Archetype/Start
 
| image name = TRAP.png
 
| image name = TRAP.png
| image caption = Trap Icon
+
| image caption = Biểu tượng Bẫy
 
}}
 
}}
 
{{Infobox/Archetype/ExtendedName
 
{{Infobox/Archetype/ExtendedName
 
| arabic = أوراق الفخاخ
 
| arabic = أوراق الفخاخ
| kanji = {{Ruby|罠|トラップ}}カード ( hiệu: {{Ruby|罠|トラップ}})
+
| kanji = {{Ruby|罠|トラップ}}カード ( hiệu: {{Ruby|罠|トラップ}})
|furigana=トラップカード ( hiệu: トラップ)
+
|furigana=トラップカード ( hiệu: トラップ)
|japanese=罠カード ( hiệu: 罠)
+
|japanese=罠カード ( hiệu: 罠)
| romaji = Torappu Kādo ( hiệu: Torappu)
+
| romaji = Torappu Kādo ( hiệu: Torappu)
 
| japanese translated =
 
| japanese translated =
| english = Trap Card ( hiệu ruby: TRAP)
+
| english = Trap Card ( hiệu ruby: TRAP)
| french = Carte Piège ( hiệu ruby: PIÈGE)
+
| french = Carte Piège ( hiệu ruby: PIÈGE)
| german = Fallenkarte ( hiệu ruby: FALLE)
+
| german = Fallenkarte ( hiệu ruby: FALLE)
| italian = Carta Trappola ( hiệu ruby: TRAPPOLA)
+
| italian = Carta Trappola ( hiệu ruby: TRAPPOLA)
| korean = 함정 카드 (陷穽 Card) ''Hamjeong Kadeu'' ( hiệu ruby: 함정 (陷穽) ''Hamjeong'')
+
| korean = 함정 카드 (陷穽 Card) ''Hamjeong Kadeu'' ( hiệu ruby: 함정 (陷穽) ''Hamjeong'')
|portuguese=Card de Armadilha ( hiệu ruby: ARMADILHA)
+
|portuguese=Card de Armadilha ( hiệu ruby: ARMADILHA)
| spanish = Carta de Trampa ( hiệu ruby: TRAMPA)
+
| spanish = Carta de Trampa ( hiệu ruby: TRAMPA)
|chinese=陷阱卡 ''Xiànjíngkǎ / Haam6 zeng6 kaat1'' ( hiệu: 罠 ''Mín / Man4'')
+
|chinese=陷阱卡 ''Xiànjíngkǎ / Haam6 zeng6 kaat1'' ( hiệu: 罠 ''Mín / Man4'')
 
}}
 
}}
 
{{Infobox/Archetype/Yu-Gi-Oh!
 
{{Infobox/Archetype/Yu-Gi-Oh!

Bản hiện tại lúc 10:20, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Bài Bẫy

Bẫy
Biểu tượng Bẫy

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(トラップ)カード (Ký hiệu: (トラップ))

Nhật (furigana)

トラップカード (Ký hiệu: トラップ)

Nhật (kanji)

罠カード (Ký hiệu: 罠)

Rōmaji

Torappu Kādo (Ký hiệu: Torappu)

Tiếng Anh

Trap Card (Ký hiệu ruby: TRAP)

Lists

Bài Bẫy (罠(トラップ)カード ,Torappu Kādo, Trap Cards) là loại bài có viền màu hồng và có nhiều hiệu ứng khác nhau. Bài bẫy lần đầu tiên phải được úp xuống và chỉ được hoạt động sau khi lượt này kết thúc, trừ khi có một quy định nào khác. Sau đó, có thể hoạt động trong lượt bất kỳ của hai người chơi. Bài bẫy có Phép Mức 2 ngoại trừ Bài Bẫy Phản hồi thì có Phép Mức 3.

Bài bẫy có thể bị chain bởi Bài Phép, một Bài Bẫy khác hoặc Hiệu ứng quái vật.

Bài Bẫy Thông Thường Phép Mức 2. Chúng có thể hoạt động trong lượt của cả hai người chơi miễn là trước đó chúng đã được Úp sẵn. Một số Hiệu ứng của bài bẫy hoạt động như Bài trang bị nhưng chúng vẫn được xem là bài bẫy.

Bài Bẫy Duy trì cũng có Phép Mức 2. Hiệu ứng của chúng sẽ được áp dụng mãi miễn là chúng vẫn còn ở trên sân.

Bài Bẫy Phản hồi Phép Mức 3. Không có lá bài hay Hiệu ứng nào được phép chain Bài Bẫy Phản hồi ngoại trừ một Bài Bẫy Phản hồi khác.

Sau đây là những lá cho phép Bài bẫy có thể hoạt động ngay trên tay thay vì phải úp :

Temple of the Kings cho phép bạn hoạt động bài bẫy ngay trong lượt vừa úp.

LoạiSửa đổi

Bài Bẫy gồm các loại :

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.