FANDOMAztekipede, the Worm Warrior
ジャイアントワーム
AztekipedetheWormWarrior-BP03-EN-R-1E
 Tên Việt Aztekipede, Chiến Binh Sâu Bọ
 Tên Nhật ジャイアントワーム
 Tên Nhật (rōmaji) Jaianto Wāmu
 Tên Nhật (Dịch) Giant Worm
 Tên Hàn 자이언트 웜
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 400
 Mã số 75081613
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.