FANDOM


Axe Dragonute
アックス・ドラゴニュート
AxeDragonute-YS15-EU-C-1E
 Tên Việt Phủ Long Nhân
 Tên Nhật アックス・ドラゴニュート
 Tên Nhật (rōmaji) Akkusu Doragonyūto
 Tên Hàn 액스 드라고뉴트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 84914462
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.