FANDOM


Aurora Paragon
オーロラ・アンギラス
AuroraParagon-EXVC-EN-C-UE
 Tên Nhật オーロラ・アンギラス
 Tên Hàn 오로라 안기라스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 22386234
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.