Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Aurkus, Lightsworn Druid
ライトロード・ドルイド オルクス
AurkusLightswornDruid.png
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1200/1800
Mã số 07183277
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú "Lightsworn" (bất cứ đâu) không thể bị chọn mục tiêu bởi Phép, Bẫy, hoặc hiệu ứng bài. Vào mỗi Lượt Kết thúc của bạn; Đưa 2 lá từ đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Bạn phải điều khiểnmặt-ngửa này để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
English Description
"Lightsworn" monsters (everywhere) cannot be targeted by Spells, Traps, or card effects. During each of your End Phases: Send the top 2 cards of your Deck to the Graveyard. You must control this face-up card to activate and to resolve this effect.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa


Advertisement