FANDOM


Attribute Bomb
  • Nhật: アトリビュート・ボム
  • Romaji: Atoribyūto Bomu
  • Việt: Bom Thuộc Tính
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Tuyên bố 1 Hệ. Nếu quái thú được trang bị chiến đấu với một quái thú của Hệ được tuyên bố, gây 1000 thiệt hại cho đối thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Attribute Bomb Declare 1 Attribute. If the equipped monster battles with a monster of the declared Attribute, inflict 1000 damage to your opponent.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.