Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Attack Guidance Armor
 • Nhật:
  こう
  げき
  ゆう
  どう
  アーマー
 • Kana:
  こう
  げき
  ゆう
  どうアーマー
 • Romaji: Kōgeki Yūdō Āmā
 • Việt: Áo Giáp Chuyển Hướng Tấn Công
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Chuyển một đòn tấn công vào quái thú mà được trang bị Bộ Giáp Nguyền Rủa này.
Xuất hiện
 • Yu-Gi-Oh!: 123 , 195 , 200
  • Appears in::Yu-Gi-Oh! The Movie: Pyramid of Light
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · Pyramid of Light)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Attack Guidance Armor Direct an attack to the monster that is equipped with the Cursed Armor.
Nhật モンスターの攻撃は、このカードの装備モンスターが受ける。

Hình ảnh khác

Advertisement