Attachment Cybern
アタッチメント・サイバーン
AttachmentCybern-SD41-JP-OP.png
 Tên Việt Phụ Tùng Cơ Giới
 Tên Nhật アタッチメント・サイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Atacchimento Saibān
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 1600 / 800
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.