FANDOM


Athena
アテナ
Athena-DT06-EN-DNPR-DT
 Tên Việt Athena
 Tên Nhật アテナ
 Tên Nhật (rōmaji) Atena
 Tên Hàn 아테나
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 800
 Mã số 48964966
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác