FANDOM


Astrograph Sorcerer
アストログラフ・マジシャン
AstrographSorcerer-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Thiên Tinh
 Tên Nhật アストログラフ・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Asutorogurafu Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Astrograph Magician
 Tên Hàn 아스트로그래프 매지션
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 76794549
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.