FANDOM


Astra Ghouls
アストラグールズ
AstraGhouls-18PR-JP-NPR
 Tên Việt Ngạ Quỷ Lạc Lối
 Tên Nhật アストラグールズ
 Tên Nhật (rōmaji) Asutoragūruzu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Mã số 69170403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.