FANDOM


Assault Sniper
バスター・スナイパー
 Tên Việt Xạ Thủ Hủy Diệt
 Tên Nhật バスター・スナイパー
 Tên Nhật (rōmaji) Basutā Sunaipā
 Tên Nhật (Dịch) Buster Sniper
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 800
 Mã số 00039015
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.